O nas

Świetlica Środowiskowa w Libiążu rozpoczęła swą działalność w 1997 r. Zorganizowana jest dla dzieci i młodzieży miasta Libiąż. Jesteśmy samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Libiąż, działającą w formie jednostki budżetowej. Jesteśmy placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, której obszarem działania jest teren Gminy Libiąż.

Świetlica jest czynna:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 18.00
W wakacje i ferie:
od 10.00 do 16.00

Harmonogram dnia jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci.

Zajęcia prowadzone na świetlicy:
• zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
• pomoc w odrabianiu lekcji;
• zajęcia plastyczne i techniczne gry i zabawy ruchowe;
• zajęcia komputerowe z dostępem do internetu;
• dostęp do boiska i sali gimnastycznej;
• latem korzystamy z basenu.

Cele i zadania:
• zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej;
• organizowanie pomocy w nauce;
• organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowych, plastyczno – technicznych, zabaw, gier, wyjścia w plener;
• kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania wolnego czasu;
• kształtowanie właściwych postaw społecznych;
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
• profilaktyka uzależnień;
• współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, OPS i innymi instytucjami.

Zajęcia są bezpłatne!
Codziennie smaczny posiłek